Школи мають виявити рівень прогалин у навчанні учнів

Міністерство освіти і науки рекомендує вчителям виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах воєнного часу.

Про це йдеться у інструктивно-методичних рекомендаціях освітнього відомства щодо викладання навчальних предметів в 2023/24 навчальному році.

За підсумками визначення рівня опанування предметів учителем має бути визначена необхідність організації традиційного повторення вивченого матеріалу за минулий рік або запроваджено «коригуюче навчання».

У МОН наголошують, що це дозволить з’ясувати навченість учнів, їхню готовність до засвоєння нового змісту, а також допоможе визначити оптимальні умови для планування й організації подальшого освітнього процесу.

Зважаючи на це, у календарно-тематичному плануванні вчителю необхідно передбачити достатню кількість навчального часу для повторення і проведення діагностування результатів навчання за попередній рік.

Спосіб діагностування залишкових результатів навчання вчитель має обирати самостійно.

Водночас результати діагностування не підлягатимуть обліку і не мають враховуватися під час оцінювання за перший семестр.

Також у МОН зазначають, що допоміжним інструментом для встановлення результатів навчання та виявлення прогалин у навчанні можуть слугувати діагностувальні тести Всеукраїнської школи онлайн, де розміщені тести  з української мови і математики – для 5 і 7 класів, історії України, географії, фізики – для 8 класів, української мови, алгебри, геометрії, фізики, географії, історії України – для 9 класів, географії, фізики – для 10 класів.

Результати діагностування мають бути використані для коригування календарно-тематичного плану вивчення предмета/інтегрованого курсу.

«Залежно від готовності здобувачів освіти оволодівати програмовим матеріалом учитель може розширити (збільшити) тематичний блок «Повторення (за попередній навчальний рік)» для подолання виявлених утруднень і відповідно ущільнити програмовий матеріал, який має вивчатися або опрацьовувати нові тематичні блоки, але перші уроки, виділені на опрацювання теми, присвячувати повторенню тих тем попереднього класу, на яких базується вивчення нової теми. Відтак, календарно-тематичний план протягом навчального року може змінюватися залежно від результатів навчального поступу учнів», – зауважили у Міністерстві освіти і науки.

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь