В УЦОЯО відзначають серйозні проблеми в навчанні фізики

Низькі результати виконання випускниками шкіл деяких завдань НМТ з фізики вкотре засвідчили серйозні проблеми в навчанні цього предмета в закладах загальної середньої освіти.

Про це йдеться у Офіційному звіті Українського центру оцінювання якості освіти про результати проведення НМТ в 2023 році.

Зокрема, фахівці УЦОЯО наголошують на методичних проблемах у викладанні предмета, проблемі його системного вивчення і свідомого здобування знань.

Експерти також зазначають, що аналіз статистичних результатів виконання сертифікаційної роботи з фізики все ще показує, що з року в рік більшість учасників тестування демонструє лише фрагментарні, неглибокі знання основних понять, законів, теорій, явищ і процесів, не має сформованих базових умінь і навичок із практичного застосування теорії.

Водночас в УЦОЯО зауважують, що психометричні показники виконання тестових завдань відповідних тем із фізики протягом багатьох років залишаються більш-менш стабільними.

Загальні висновки щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи з фізики свідчать про те, що завдання з вибором однієї правильної відповіді виконали в середньому 46,7% учасників тестування. Поміж завдань цієї тестової форми немає завдань, розв’язування яких потребувало використання складних математичних розрахунків і складних фізичних моделей. Переважно розв’язання їх ґрунтується на знаннях і розумінні, а це когнітивні процеси початкового рівня.

«Такий рівень виконання тестованими завдань, наведених вище, свідчить про несистемність і поверхневість теоретичних знань, а також про індивідуальну здатність до сприйняття і розуміння тих чи тих тем», – йдеться у звіті.

Як свідчать статистичні дані, для учасників тестування оптимальними виявилися завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Середня складність цих завдань 40,5 % і дуже висока розподільна здатність – у середньому 60,5 %.

«Уважаємо, що за складністю завдання цієї тестової форми відповідають нижній межі оптимального рівня, оскільки потребували глибокого знання і розуміння тем, що були в них запропоновані (наприклад, фотоефект, закон збереження механічної енергії під час вертикального руху, прикладені сили до тіла на похилій площині тощо)», – зазначають експерти УЦОЯО.

Найменшою виявилася частка виконаних завдань відкритої форми з короткою відповіддю, де необхідно отримати числову відповідь. Середня складність цих завдань ‒ 24,7%, натомість їхня розподільна здатність є найвищою поміж усіх форм завдань і становить 63,8%.

«Згідно зі статистикою третина завдань цієї форми виявилася для тестованих дуже складними. Це, наприклад, завдання з тем: перетворення механічної енергії у внутрішню (передбачає використання знань з математики про відсоток від числа); визначення за рівнянням гармонічних коливань модуля переміщення; закон збереження механічної енергії під час малих коливань нитяного маятника; застосування першого закону термодинаміки до ізобарного нагрівання тощо. Діапазон складності виконання завдань відкритої форми з короткою відповіддю від 41,7% до 5,5%», – йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти про результати проведення НМТ.

Лише два завдання з короткою відповіддю виявилися оптимальними – частки виконання їх становлять 41,7% і 41%. Це, наприклад, завдання, у якому треба було за формулами обчислити силу Архімеда й фокусну відстань без математичних перетворень, виражень і підстановок для отримання остаточної робочої формули.

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь