Умови та порядок проведення конкурсу «Учитель року – 2024»

оприлюднило умови та порядок проведення традиційного щорічного конкурсу  «Учитель року – 2024». Всеукраїнський конкурс «Учитель року» у 2024 році відбудеться в чотирьох номінаціях: «Географія», «Образотворче мистецтво», «Українська мова та література», «Фізика».

Загальні положення

Участь у конкурсі можуть узяти педагоги, чий педагогічний стаж становить не менше 3-х років на дату реєстрації на конкурс.

Основним місцем роботи конкурсантів має бути заклад загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі на загальних умовах.

Участь педагогів у конкурсі здійснюється на добровільних засадах незалежно від фаху.

Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно зареєструватися в період з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2024», заповнивши реєстраційну форму (додаток 1). 

Також учасник має подати організаційному комітетові першого туру конкурсу інформаційну картку (додаток 2) у строки, які визначають відповідні оргкомітети першого туру конкурсу.

Переможці першого туру конкурсу до 04 березня 2024 року надсилають на електронну адресу [email protected] 

 • інформаційну картку в текстовому редакторі Microsoft Word;
 • покликання на відеорезюме (план відеорезюме у додатку 4);
 • портретне фото у форматі JPG/JPEG (400 х 400 пікселів).

У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад, «Географія». У назвах файлів обов’язково вказуються номінація, прізвище, область, наприклад, «Географія_Вітенко_Київська».

Організація та проведення конкурсу

Конкурс проводиться у два тури. Перший тур конкурсу може проходити в один або декілька етапів. Другий тур конкурсу проводиться у два етапи: відбірковий та фінальний.

Для проведення першого туру конкурсу утворюються організаційні комітети, які:

 • здійснюють організаційне забезпечення першого туру конкурсу;
 • формують склад журі першого туру конкурсу;
 • визначають порядок проведення першого туру: кількість етапів, форма проведення етапів (очна, дистанційна), розподіл випробувань за етапами, кількість конкурсантів, які переходять на наступний етап (у разі проведення в декілька етапів); строки подання педагогічними працівниками інформаційних карток; дати й особливості проведення випробувань;
 • можуть ухвалювати рішення щодо зміни кількості та формату проведення випробувань;
 • забезпечують ознайомлення конкурсантів з порядком проведення першого туру не пізніше ніж за два тижні до початку випробувань.

На кожному турі конкурсу проводяться такі випробування (опис міститься у додатку 3):

 • номінація «Географія» – «Дослідження», «Майстерка», «Практична робота», «Тестування», «Урок»;
 • номінація «Образотворче мистецтво» – «Аналіз твору мистецтва», «Майстерка», «Практична робота», «Тестування», «Урок»;
 • номінація «Українська мова та література» – «Аналіз поетичного твору», «Майстерка», «Написання есею», «Тестування», «Урок»;
 • номінація «Фізика» – «Методичний практикум», «Тестування», «Урок», «Фізичний експеримент», «Я так роблю».

На другому турі конкурсу випробування розподіляються таким чином:

 • номінація «Географія» – відбірковий етап: «Майстерка», «Практична робота», «Тестування»; фінальний етап: «Дослідження», «Урок»;
 • номінація «Образотворче мистецтво» – відбірковий етап: «Аналіз твору мистецтва», «Практична робота», «Тестування»; фінальний етап: «Майстерка», «Урок»;
 • номінація «Українська мова та література» – відбірковий етап: «Аналіз поетичного твору», «Написання есею», «Тестування»; фінальний етап: «Майстерка», «Урок»;
 • номінація «Фізика» – відбірковий етап: «Методичний практикум», «Тестування», «Я так роблю»; фінальний етап: «Урок», «Фізичний експеримент».

Центральний організаційний комітет конкурсу може вносити зміни щодо кількості, порядку та формату проведення випробувань другого туру конкурсу.

Журі кожного туру конкурсу уточнює формат проведення випробувань, розробляє критерії оцінювання випробувань та встановлює максимальну кількість балів за кожний критерій.

Учасники кожного туру конкурсу мають бути ознайомлені з форматом проведення випробувань, критеріями оцінювання не пізніше ніж за два тижні до проведення випробувань.

У разі виникнення обставин, що ускладнюють або унеможливлюють проведення випробувань у визначеному цими умовами порядку, журі може вносити зміни до порядку проведення випробувань.

Теми, завдання, питання випробувань визначає голова журі, який забезпечує їх секретність до моменту оприлюднення.

У разі проведення випробувань у дистанційній формі здійснюється відеоспостереження за процесом підготовки конкурсантів до випробувань, виконання ними письмових / тестових завдань.

Під час проведення випробувань здійснюється відеозапис виступу кожного / кожної конкурсанта / конкурсантки. Відеозаписи випробувань першого туру конкурсу розміщуються на інтернет-ресурсах організаторів.

Відеозаписи випробувань другого туру розміщуються на YouTube каналі конкурсу.

У разі надходження сповіщення про повітряну тривогу під час виконання завдань випробувань:

 • проведення випробування зупиняється на час оголошення тривоги;
 • секретар журі фіксує час, коли виконання завдань було зупинено, та робить відмітку в протоколі засідання журі;
 • після відбою повітряної тривоги виконання завдань продовжується;
 • секретар оголошує час, який залишається для виконання завдань, фіксує час, з якого продовжено виконання завдань випробування, та робить відмітку в протоколі засідання журі.

Оцінювання та оприлюднення результатів випробувань

Оцінювання випробувань усіх турів конкурсу здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі.

У разі недотримання конкурсантом / конкурсанткою академічної доброчесності під час підготовки або виконання завдань випробування робота не оцінюється або результати оцінювання анулюються, про що ухвалюється відповідне рішення журі.

Не допускається обговорення членами журі виступів конкурсантів під час проведення та оцінювання випробування.

Оцінювання випробувань здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та передає його секретареві журі одразу після завершення кожним конкурсантом / конкурсанткою відповідного випробування. У разі організації роботи журі в дистанційній формі кожен член журі вносить бали до оціночного листа онлайн (без підпису).

Результати оцінювання випробувань першого та другого турів конкурсу доводяться до відома конкурсантів не пізніше наступного після випробування дня.

Зведені відомості кожного випробування, рейтингові листи відповідних етапів першого та другого турів конкурсу підписують усі присутні на засіданні члени журі. У разі організації роботи журі в дистанційній формі зведені відомості, рейтингові листи оприлюднюються в сканованому вигляді без підписів.

Визначення переможців та лауреатів

У разі проведення першого туру конкурсу в декілька етапів учасники кожного наступного етапу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань попереднього етапу.

Переможець / переможниця, лауреати, дипломанти та учасники першого туру конкурсу в кожній номінації визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час усіх випробувань першого туру.

У фінальному етапі другого туру конкурсу беруть участь не більше 12 конкурсантів, які визначені журі на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань відбіркового етапу конкурсу.

Переможець / переможниця, два лауреати, які посіли друге та третє місця, дипломанти конкурсу в кожній номінації визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань відбіркового та фінального етапів другого туру конкурсу.

У випадку однакової кількості балів за результатами кожного етапу відповідного туру конкурсу перевага надається конкурсанту / конкурсантці, який / яка має вищий бал у пріоритетному випробуванні.

Пріоритетні випробування кожного етапу відповідного туру конкурсу визначаються на першому засіданні журі.

Рішення журі кожного туру конкурсу приймаються колегіально та оформлюються протоколами, які підписують голова та секретар журі. У разі організації роботи журі в дистанційній формі протоколи оприлюднюються в сканованому вигляді без підписів.

У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання випробувань роз’яснення конкурсантам надає голова журі.

листом МОН № 1/12626-23 від 23.08.23 року «Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2024».

Источник: osvita.ua

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь